30 ชื่อญี่ปุ่นความหมายดีๆ ชุดที่ 5

30 ชื่อญี่ปุ่นความหมายดีๆ ชุดที่ 5 ชุดนี้บางชื่อจะมีความหมายซ้ำกันนะครับเลือกเอาว่าชอบการออกเสียงแบบไหนละกันนะครับ หมวดนี้จะเป็นชื่อขึ้นต้นด้วยตัว ม.ม้า ทั้งหมดเลยครับ

ชื่อญี่ปุ่นความหมายดีๆ (ชื่อผู้ชาย)

1.Masahiro อ่านว่า มาซาฮิโระ แปลว่า ความยุติธรรม

2.Masaki อ่านว่า มาซากิ แปลว่า ต้นไม้ที่เจริญงอกงาม

3.Masanori อ่านว่า มาซาโนริ แปลว่า ต้นแบบแห่งความยุติธรรม

4.Masao อ่านว่า มาซาโอะ แปลว่า ชายแห่งความถูกต้อง

5.Masaru อ่านว่า มาซารุ แปลว่า ชัยชนะ

6.Masashi อ่านว่า มาซาชิ แปลว่า ฉลาด

7.Masato อ่านว่า มาซาโตะ แปลว่า ชายแห่งความถูกต้อง

8.Masayoshi อ่านว่า มาซาโยชิ แปลว่า ความดี

9.Masayuki อ่านว่า มาซายูกิ แปลว่า รวมความสุข

10.Masumi อ่านว่า มาซุมิ แปลว่า ความสว่างที่แท้จริง

11.Michi อ่านว่า มิชิ แปลว่า เส้นทาง

12.Michio อ่านว่า มิชิโอะ แปลว่า ชายผู้เดินบนเส้นทางแห่งความถูกต้อง

13.Mikio อ่านว่า มิคิโอะ แปลว่า ชายท่อนไม้

14.Minori อ่านว่า มิโนริ แปลว่า ความจริง

15.Minoru อ่านว่า มิโนรุ แปลว่า ความจริง

 

ชื่อญี่ปุ่นความหมายดีๆ (ชื่อผู้หญิง)

1.Manami อ่านว่า มานามิ แปลว่า ทะเลรัก

2.Mari อ่านว่า มาริ แปลว่า ความดื้อดึง

3.Mariko อ่านว่า มาริโกะ แปลว่า เด็กแห่งหมู่บ้าน

4.Masa อ่านว่า มาซะ แปลว่า ความถูกต้อง

5.Masako อ่านว่า มาซาโกะ แปลว่า เด็กหญิงผู้งดงาม

6.Masami อ่านว่า มาซามิ แปลว่า สวย

7.Masuyo อ่านว่า มาซูโยะ แปลว่า มีคุณค่าต่อโลกใบนี้

8.Mayumi อ่านว่า มายูมิ แปลว่า คันธนู

9.Megumi อ่านว่า เมงูมิ แปลว่า อวยพร

10.Michiko อ่านว่า มิชิโกะ แปลว่า เด็กหญิงซึ่งทั้งสวยและฉลาด

11.Midori อ่านว่า มิโดริ แปลว่า สีเขียว

12.Mieko อ่านว่า มิเอโกะ แปลว่า เด็กหญิงที่ทั้งสวยและมีบุญ

13.Miho อ่านว่า มิโฮ แปลว่า สวย

14.Mika อ่านว่า มิกะ แปลว่า กลิ่นหอม

15.Miki อ่านว่า มิกิ แปลว่า เจ้าหญิงผู้เลอโฉม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *